Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane 23 lipca 2013r. Powstało z myślą o Polonii mieszkającej w Portugalii. Głównym jego celem jest promowanie języka polskiego, kultury  i tradycji polskich zarówno wśród społeczności polonijnej jak i portugalskiej, budowanie świadomych, przyjaznych relacji polsko-portugalskich, umacnianie poczucia wiezi z Polską oraz integracja środowiska Polaków w Portugalii. Stowarzyszenie prowadzi sobotknią szkółkę dla dzieci polonijnych, której zadaniem jest nauczanie i utrwalanie języka ojczystego, przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii. 

ASC PolóniaStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Polonia”


oraz działająca przy nim


Szkoła Języka Polskiego “Biedroneczki”


współfinansowane są ze środków: